LEGO® SERIOUS PLAY®

İnovasyon, iletişim ve birlikte yaratmak için bir araç! Lego Serious Play ile ellerinizle düşünün, gözlerinizle dinleyin...

LEGO® SERIOUS PLAY® NASIL DOĞDU?

 

Serious Play (gr. spoudaious paidzein), Plato’nun insanın kendisini eğitmeyi amaçlayan hoş bir etkinlik olarak tanımlandığı  "Politeia" dan gelmektedir. LEGO® SERIOUS PLAY®, köklü dergilerde yayınlanmış pek çok teoriye dayanır ve diğer benzer tipteki araçlara ve yöntemlere yönelik avantajlara çok sayıda referans içerir. Bu nedenle köklerini bilimsel metodolojilerle desteklemiş ve tüm dünyada kabul görmüş bir uygulama haline geldi.

 

LEGO® SERIOUS PLAY® metodolojisi fikri, iki profesör Johan Roos ve Victor Victor ile LEGO Group CEO'su ve sahibi Kjeld Kirk Kristiansen'in alternatif stratejik planlama araçlarını ve sistemlerini keşfetmeleriyle 1996 yılında doğdu.

 

LEGO tuğlalarını kullanarak, işe, süreçlere ve takımlara dair problemleri üç boyutlu modeller ile ele alan bir strateji kavramı geliştirdiler, bu stratejiyi LEGO® SERIOUS PLAY® olarak adlandırdılar ve Executive Discovery Ltd. adlı bir şirket kurdular.

 

2004 yılında Executive Discovery Ltd., LEGO® SERIOUS PLAY® malzemelerinin mülkiyetini, metodolojisini ve dağıtımını üstlenen LEGO Group'a katıldı.

 

2010 yılında LEGO Group, LEGO® SERIOUS PLAY® Metodolojisini, “Creative Commons License Deed” kapsamında bir topluluk tabanlı model olarak sunmaya karar verdi ve    LEGO® SERIOUS PLAY® açık kaynak haline getirilerek tüm dünyaya sunuldu.

 

LEGO® SERIOUS PLAY®  çalıştayları artık tüm dünyada bu konuda sertifikalanmış Eğitimciler tarafından düzenlenmektedir.

LEGO® SERIOUS PLAY® METODOLOJİSİ NASIL KULLANILIR?

 

Öncelikle fikirlerimizi LEGO® tuğlalarla oluşturur ve ne anlama geldiğini açıklarız. Bu aslında düşüncelerimizin 3 boyutlu baskılarını yapmak gibi yani düşüncelerimiz artık görünür hale gelir.

 

Daha sonra takım olarak üzerinde çalışmak istediğimiz kavramları inşa ederiz. Bunlar çözmeye çalıştığımız problemler, kültürümüz, değerlerimiz, paydaşlarımız, (müşteriler, satıcılar, rakipler, ortaklar), vizyonumuz, misyonumuz, iş planımız veya pek çok şey olabilir. Bu yolla takımımızın, şirketimizin veya bir problemin prototipini oluştururuz.

 

Her bir LEGO® SERIOUS PLAY® çalıştayında 4 adımda ilerleriz. 

 

  1. İnşa Etme (Building): Fasilitatör tarafından verilen konu hakkında 3 boyutlu bir model inşa edilir.  

  2. Metafor (Metaphor): İnşa edilen modele anlam yüklenir ve bir metafor oluşturulur.

  3. Hikayeleştirme (Storytelling): Metaforlarla temsil edilen modelin hikayesi oluşturulur.

  4. Yansımalar (Reflections): Paylaşılan hikayeye hakkında soru sorulur, yorum yapılır. 

 

Ve artık  oynamaya başlayabiliriz. LEGO® SERIOUS PLAY®  metodolojisi ile bütünlük sağlayacağına inandığımız yönetim araçlarını, fasilitasyon tekniklerini ve koçluk metodolojilerini entegre eder ve bu yolla eğlenirken ciddi işler yaparız:)

LEGO® SERIOUS PLAY® İLE TASARLANAN ÇALIŞTAY VE EĞİTİM MODELİ

 

İhtiyaç duyduğunuz konu, gelişim kaydetmek istediğiniz alan veya çözmeye çalıştığınız bir problemin tanımı ve ulaşmak istediğiniz hedefi birlikte belirleriz. Ardından ihtiyacınıza uygun eğitim/çalıştay altyapısı ve içeriği hazırlanır ve geriye birlikte eğlenirken ciddi işler yapmak kalır:)

 

1.Seviye Bireysel Model İnşa Etmek (2-6 Saat) 

Eğlenceli buz kırıcıları, bireysel hedef belirleme, geri bildirim alma-verme, bire bir rehberlik veya koçluk, fikir geliştirme, yetkinlikleri keşfetme , bireysel öğrenme uygulamaları yer alır.

2.Seviye Ortak Model İnşa Etmek (4 Saat- 2 Gün)

Paylaşılan sorunlar hakkında ortak anlayış oluşturma, vizyon, değerler, misyon, süreçler üzerine odaklanma, yeni ürünler, hizmetler ve iş modelleri geliştirme, Balanced Score Card uygulamaları yer alır. 

 

3.Seviye Sistem Modelleme (2-5 Gün)

Modelleme sistemleri, karmaşık organizasyonlar veya çoklu paydaşlı sistem, strateji, senaryo, acil durum, süreçleri ve sistemleri modellemesi, analiz etme ve yeniden tasarlama uygulamaları yer alır. 

LEGO SERIOUS PLAY