KURUMSAL

Kurumsal Dönüşüm

Şirketlerin başarılı, rekabetçi, şeffaf, kurumsal yönetim ilkelerini sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirmek ve kurumsallaşmayı güvence altına almalarına katkı sağlamak için verilen danışmanlık hizmetidir.

Ücret ve Kariyer Sistemi

Nitelikli Personeli şirkete Çekebilmek, Mevcut çalışanları şirkette tutabilmek, ücret maliyetlerini kontrol altına almak, çalışan maliyetini öngörülebilir hale getirmek ve şirket kültürüne uygun tüm çalışınlar tarafından sahiplenen bir ücret ve kariyer sisteminin kurulduğu danışmanlık hizmetidir. Bu süreç İş Analizlerinin Yapılmasını, Faktörlerin Belirlenmesini, İş Değerlemesini, iş ailelerinin belirlenmesini, Piyasa Ücret Araştırması karşılaştırmasının yapılmasını, kariyer haritalarının çıkarılmasını ve tüm rollerin ücret modeli içinde yerleştirilmesi sürecini kapsar.

Performans Yönetim Sistemi

Şirketin strateji ve hedeflerini destekleyecek şekilde hedef ve/ veya yetkinlik bazlı 360 derece değerlendirmeyi de kapsayan performans sisteminin kurulduğu danışmanlık hizmetidir. Şirketinizin kültürüne uygun kurulan performans sistemi ile Çalışanların şirket başarısına olan katkılarını daha iyi anlamaları, doğru kişilerin ödüllendirilmeleri, adil ve şeffaf yapısı ile yöneticiler ve çalışanlar arasında daha etkin bir iletişim kurulmasını sağlanır.

Organizasyonel Yeniden Yapılanma

Şirketinizin mevcut organizasyon yapısının, rol dağılımının; vizyon, misyon ve değerleriyle uyumlu olmasını sağlayacak şekilde yeniden tasarlandığı danışmanlık hizmetidir.

Oryantasyon Programı Geliştirilmesi

Şirketinize kazandırdığınız yeteneklerin, şirket kültürüne hızlıca adapte olmasını sağlayan, şirket içi ilişkileri hızlıca kurulmasının sağlandığı danışmanlık hizmetidir.

İşe Alım Sürecinin Yapılandırılması

Şirketinizin kültürüne uygun işe alım sürecinin tasarlanması, mülakat sisteminin geliştirilmesi, gerekli dokümantasyonun hazırlanması, işten çıkış mülakatlarının yapılandırılması ve yetkinlik bazlı mülakat eğitiminin verildiği danışmanlık hizmetidir.

İK Departmanının Yapılandırılması

İnsana dair her konuda yönetiminizi destekleyecek ve stratejik bir ortak olabilecek nitelikte İnsan Kaynakları departmanının yapılandırılmasına ilişkin danışmanlık hizmetidir.

Yarı- Zamanlı İK Yöneticiliği

Tam zamanlı bir İK yöneticisine ihtiyaç duyulmadığı ancak şirketinizi büyütürken İK süreçlerinin profesyonel olarak geliştirilmesi ve uygulamaya alınması için yarı zamanlı verilen İK hizmetidir. 

İşveren Markasının Oluşturulması

Şirketinizin işveren vaadinin oluşturulması, kurumsal kimliğinizin ve imajınızın yapılandırıldığı, sosyal medya ve medya tanıtımlarını içeren danışmanlık hizmetidir.

Çalışan Bağlılığı ve Mutluluğu Ölçümü

Değer odaklı yapılan anket çalışmalarıyla çalışanların şirketinize olan bağlılığı ve çalışanlarınızı mutlu eden iyi uygulamaların belirlendiği ve şirketinizin gelişime açık alanlarının net olarak tespit edildiği danışmanlık hizmetidir. Alınan sonuçlar, takım koçluğu ile aksiyon adımlarına dönüştürülür.

Yetenek Yönetim Sistemi Kurulumu

Potansiyel çalışanlara ulaşma stratejileriyle başlayan, işe alım, kariyer planlama süreçlerinin iyileştirilmesi, kritik pozisyonların belirlenmesi, yetenek havuzunun oluşturulması, yedekleme ve gelişim planlarının oluşturulması ve işten ayrıldıktan sonra şirket ile olumlu ilişkilerin devam ettirilmesi için gerekli olan süreçlerin yapılandırıldığı danışmanlık hizmetidir. 

Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

Şirketinizdeki kritik pozisyonlara gelebilecek potansiyel çalışanların belirlendiği ve yedekleme planlarının desteklendiği danışmanlık hizmetidir.